Verkstaden

Trolle Ljungbys 12300ha behöver en väl fungerande maskinpark. Under århundraden har här funnits smeder och gör så än idag. Verkstadschefen Anders är 4e generationen smed på Trolle Ljungby. Han har numera ett flertal anställda service-tekniker och lagerarbetare för att utföra mycket mer än att bara serva godsets egna och lokala maskiner. Vidareutvecklingen av verksamheten har drivits på med entreprenörsanda, där man sett stora möjligheter i egna och lokala behov. En smed på en gård måste på många sett vara en dynamisk allkonstnär för att kunna möta breda önskemål och problem. Detta speglar fortfarande verksamheten till stor del genom att innefatta inköp, lagerhållning, bevattningslager, mekanisk verkstad samt auktoriserad märkesverkstad. Smedjan har vuxit och blivit just en sådan allkonstnär med alla sina funktioner.

Vår verksamhet

Listat nedan är en mer utförlig specifikation av vår verksamhet.

  • Märkesverkstad åt Kubota där man servar och reparerar traktorer och grönytemaskiner samt tillhandahåller reservdelar.
  • Märkesverkstad åt Kubota Entreprenad där man servar och reparerar grävare och samt tillhandahåller reservdelar.
  • Ett stort bevattningslager från Östorps bevattning. Vårt lager växer kontinuerligt för att kunna tillgodose behov snabbt och enkelt
  • Vi utför service och reparationer av saltspridare och övriga vintermaskiner så som Epoke, Falköping & Mählers.
  • I den 800kvm stora verkstaden utför vi även service och reparationer av traktorer och lantbruksmaskiner oavsett märke.
KONTAKT

Hitta till Service Center

Om man kommer från E22 så sväng vänster i höjd med Trolle Ljungby slott. Därefter är Service Center de första byggnaderna på höger sida. Kommande från Vanneberga tar istället höger vid slottet. Från Tosteberga och Östra Ljungby så är Service center de första byggnaderna på vänster sida.

Vårvisning

Information kommer snart