VÄLKOMMEN TILL TROLLE LJUNGBY

Trolle Ljungby
Slott & Gård

Slottets historia

Från medeltid till nutid

Platsen Trolle Ljungby har genom sina goda egenskaper kunnat bibehålla sin relevans över tid. Godset har genom århundraden ändrat karaktär. Både genom byte av ägare, uppförande av byggnader och byte av nationalitet. Slottet som det står nu har inte alltid sett lika dant ut, men har alltid varit ett focus för verksamheten på gården. Att förvalta platsen och utveckla verksamheten skapar det fundament som slottet vilar på. Tid, tro och hörsägen har i sin tur odlat myten om Trolle Ljungby slott. Läs mer om slottets historia här.

Vår verksamhet

Från 1300-talet har det bedrivits verksamhet här och det är lätt att känna historiens vingslag i kulturlandskapet. Godset innefattar omkring hälften skog och resten jordbruk samt betesmark. Ägorna sträcker sig från Åhus till Sölvesborg och upp till Näsum utmed Ivösjön och Ryssberget. En rad sammanflätade verksamheter från skogsbruk, fastigheter, odling, tamboskap, vilt, grönytor, verkstad och försäljning bildar grunden för det driftsbolag, Trolle-Ljungby AB, som förvaltar ägorna med sina omkring 40 anställda. Under ledning av VD Per-Inge Pålsson.

På Trolle Ljungby bedrivs ett blandjordbruk som innebär odling av grödor till försäljning, men också foder för mjölkkor, gris och vilt. Växelbrukets principer innebär att man följer cykler av omläggningar av grödor på jordbruksmarken för att inte urlaka den på näring. I praktiken varvar man mellan vall för djurhållningen och grödor, som i sin tur skapar gödning och biologi tillbaka till åkern. Genom att köpa så lite foder och gödsel vi kan, så minskar vi onödiga transporter. Så ser vårt lokala kretslopp ut.

Gården

En beskrivning av den gårdsliga verksamheten på Trolle Ljungby som innefattar trädgården, mjölkproduktionen, grisarna, växtodlingen och fastigheterna.
Läs mer Gården

Skog & Vilt

Halva godset består av skog och det innebär en stor mängd vilt. Här under finner man en kortfattad sammanfattning av hur vi förvaltar skogarna och dess invånare.
Läs mer Skog & Vilt

Viltboden

I våran gårdsbutik kan man handla viltkött från gården, men även närproducerade delikatesser och glass. Läs mer här och följ oss på sociala media för mer inspiration.
Läs mer Viltboden

Service Center

På Trolle Ljungby har alltid funnits smedja. Här kan du läs mer om hur den vuxit till att bli ett service center för regionen att räkna med. En partner i…
Läs mer Service Center
KONTAKT

Hitta till Godskontoret

Om man kör ifrån E22 så ligger godskontoret i gaveln på den tegellängan som löper utmed vägen. Sväng av åt höger när dammen är direkt till vänster.