Trädgården

Godset i sin helhet har stora grönytor och parkträd som alla måste vårdas. Här ingår även den privata slottsparken. Den har genom århundraden utvecklats och tidens mode har fått sätta sin prägel på parken. Ursprungligen är den av barock stil med synlig planläggning, häckar och symmetri. Längs bakre ändan om denna löper en Avenboksallé som leder in i den engelska parken. Sin stil trogen är engelska parken mer lummig och ger ett mer vildvuxet intryck. I stark kontrast till de formklippta häckarna runt slottet på insidan av vallgraven sett ifrån Trolle Ljungby kyrka. I parkens periferi finner man den privata köksträdgården samt orangeri och växthus. Hela området skapar en inspirerande miljö att arbeta i. 

Här invid parken kan man köpa en glass i Viltboden. Välkommen hit!

Mjölkproduktionen

I våra stallar går korna i lösdrift. På våren och sommaren får de komma ut på bete. 

Inne i stallarna har de tillgång till mjölkrobotar och roterande borstar och grovfoder som produceras på gården under växtodlingens regi. 

Korna blir mjölkade av robotar och får samtidigt kraftfoder efter hur mycket de mjölkar om dagen. Utöver vår stallpersonal, finns gödsel och foderrobotar för det tyngre arbetet. Personalen kan då koncentrera sig på besättningen, individ och administration.

Grisuppfödningen

Grisarna på gården är likt korna integrerade i gårdens näringskedja. Förutom att åkerns produktion förblir här på gården utan onödiga transporter förädlas växtodlingens grödor vidare i köttproduktionen. Under tiden återförs näring till jordarna genom gödslingen. Gödslingen är av stor vikt då jordarna på Trolle Ljungby är lätta sandjordar med ett relativt grunt lager av matjord. 

Smågrisarna vi köper in börjar sin tid här i avdelningar för lösdrift på djupströbädd. Därefter flyttas de in i nya stallar med färre grisar per box. Vid byte av stall öppnas möjligheten att tillvarata ströbädd för jordförbättring och för rengöring.

Växtodlingen

Trolle Ljungbys marker är mestadels lätta sandjordar. På dessa omkring 6000ha har vi 1400 under egen plog. Vi tillämpar en diversifierad växtföljd som tjänar marken och gården i stort. De grödor som odlas är vete, korn, raps, fabriks- och chipspotatis, sockerbetor, majs, vall, ärtor, morötter och palsternackor. På grund av jordmånens beskaffenhet, är det rotfrukterna som lämpar sig bäst. 

Växtodlingen och djurhållningen går hand i hand med sitt utbyte av foder mot gödsel. Av den totala växtproduktionen återgår en del till djurhållningen och resten säljs. Genom att hålla sig till ett så pass lokalt kretslopp slipper man många långa transporter vid köp och försäljning. Personalen som normalt har som mest att göra under vår, sommar och höst stöttar upp de andra verksamheterna inom bolaget under delar av lågsäsongen.

Fastigheter

Trolle-Ljungby AB förvaltar Trolle Ljungby och Årup fideikommiss. I detta ingår Trolle Ljungby och Årup slott, 23 gårdsarrenden och många mindre fastigheter med semesterboenden samt året-runt boenden. Detta kräver mycket skötsel med allt vad det innebär och vi har därför administration och dedikerad personal för detta. Vid tillfällen får fastighetsavdelningen utnyttja resurser från till exempel växtodlingen om tid medges. 
För den som önskar bosätta sig här på Trolle Ljungbys ägor, finns bostadskö (länkad nedan) som man kan anmäla sitt intresse på. Så fort något boende blir ledigt ser vi till att informera om detta.