Viktiga kontaktuppgifter -
Trolle Ljungby

Viktiga kontaktuppgifter

Viktiga kontaktuppgifter för hyresgäster

Felanmälan av mindre akuta ärenden skickas med fördel in till oss på godskontoret via epost, adressen är
felanmalan@trolleljungby.com

Alternativt så görs felanmälan till fastighetsförvaltare Andreas Håkansson på telefon 0705-885131.

Elektriska fel
Vid strömavbrott så kontakta först och främst nätägaren för att kontrollera eventuella pågående driftstörningar.
Om elfelet efter kontakten med nätägaren verkare ligga på bostadens anläggning så kontakta Elfirman PMA i Fjälkinge på 0725–360201 eller 0702–983331.

VVS
Vid rörläckage, stopp i avlopp, avbrott i vattenförsörjning eller värme efter arbetstid så kontaktas Per på Svets och Industritjänst AB på telefon 0708-472372 alternativt godsets egen rörmontör Samir på telefon 0702-107473.

Akuta skador
Vid större och akuta skador som exempelvis brand, torrkokning, sotutströmning eller översvämning efter arbetstid så ber vi er att kontakta Schröders Skadeteknik AB som har jour dygnet runt på
0222–777 007.

Observera att det är Schröder Skadeteknik som bedömer om det är en akut skada och om den behöver saneras på Jourtid alternativt under nästkommande arbetsdag.
Vid joursamtal av icke akut natur till Schröders så debiteras hyresgästen själv 1 000 kronor per samtal.