Skogsbruk -
Trolle Ljungby

Skogsbruk

Trolle Ljungby bedriver ett miljöanpassat skogsbruk och är certifierade genom medlemskap i Skogsutvecklings Syd ABs gruppcertifieringsparaply enligt

FSC® (Forest Stewardship Council), FSC® FM/COC grupp Certifikatsnummer ; DNV-FM/COC-000049, Logolicensnummer FSC-C010666.

FSC® är en oberoende, internationell medlemsorganisation som främjar ett samhällsnyttigt, miljöanpassat och ekonomiskt hållbart bruk av världens skogar.

Och

PEFC™ ( Programme for the Endorsement of Forest Certifikation). PEFC™ FM grupp Certifikat Nummer: 125425-2012-AE-SWE-SWEDAC, Logolicensnummer PEFC/05-22-106

 

fsc-certification

pefc-logo

 

 

 

 

 

 

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 6 500 ha fördelade på 1/3 av vardera trädslagen Gran, Tall och Bok. Medelboniteten är 8 m3sk/ha. Skogsbruket präglas av långsiktighet, miljötänkande och kvalitet.

 

Kontakt:

Lars Bergqvist Skogsförvaltare
0703-44 47 58
lars.bergqvist@trolleljungby.com

Stefan Gabrielsson Skogvaktare
0703-15 80 26
Stefan.g@trolleljungby.com