Bolagsinformation -
Trolle Ljungby

Bolagsinformation

Bolaget har sedan 1956 drivit och förvaltat Trolle Ljungby & Årups Fideikommiss. Bolaget har ca 32 årsanställda och bedriver verksamhet på ca .12000 ha, varav 6300 ha produktiv skog och ca 1225 ha åkermark i egen drift. Arrendegodset omfattar 27 st gårdsarrenden, ett flertal sidoarrenden och ett stort antal bostäder för uthyrning.