Mjölkproduktion -
Trolle Ljungby

Mjölkproduktion

På Trolle Ljungby har mjölkproduktion förekommit i flera hundra år men sedan 1989 sköts den i större skala.

De senaste 5 åren har stallarna renoverats och uppdaterats till en fullt modern anläggning med 4 st mjölkningsrobotar samt foder och gödselrobot.
3 personer sköter nu hela besättningen om ca 500 nötkreatur som i dagsläget producerar strax över 3 miljoner kg förstklassig mjölk per år.

Förutom lite inköpt kraftfoder, som de mjölkande djuren får i robotarna medan de mjölkas, så utfodras djuren till absolut största delen med egenproducerat vall- och majsensilage samt vetedrank som mixas och utfodras i fri tilldelning.

Det bedrivs ett offensivt avelsarbete där endast kvigkalvar från de starkaste och friskaste djuren behålls för rekrytering av kobesättningen.
90% av djuren är ren Holstein och resten är SRB och korsningar.
Övriga djur korsas med köttras för att ge högkvalitativa slaktdjur. Både dessa och mjölk-tjurkalvarna säljs dock än så länge vidare till andra uppfödare.

Djuren går i lösdrift och släpps varje år ut på bete från maj till september lite beroende på väder.

Varmt välkomna till vårt Kossläpp i maj.

 

För kontakt


Johan Henrysson
johan.henrysson@trolleljungby.com
044-550 43